Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền Kia Soul 2009

Trục khủy - Trục cơ
Bạc biên - bạc balie
Xéc măng
Căn dọc trục
Puly đầu trục khuỷu

Phụ tùng Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền Kia Soul 2009

Danh sách phụ tùng ô tô giá rẻ đang được cập nhật. Xem thêm Tại đây

Xem thêm phụ tùng khác